Vybrané reference

 

 

 

 

Segment

Předmět znaleckého úkonu, zakázky 

 

 

Státní a veřejná správa

 

 

 

CZECHINVEST

Znalecký posudek, Veřejná zakázka,  Údržba a technická podpora IS AVIS ME

Krkonošský národní park, s.p.

Znalecký posudek, Veřejná zakázka, Dodávka rozšíření informačního systému/ICT

LeSY ČESKÉ REPUBLIKY

Znalecký posudek, Veřejná zakázka, Dodavatel údržby a technické podpory ICT

LeSY ČESKÉ REPUBLIKY

Znalecký posudek, Veřejná zakázka, Dodavatel rozšíření ICT

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČR

Znalecké expertní služby, Veřejná zakázka IT - Portál Rozvojové plány obcí, Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR

Znalecký posudek,  Veřejná zakázka IT, Rozšíření Centrálního místa služeb

Ministerstvo vnitra ČR,

Zařízení služeb

Znalecký posudek, Cena "použitého" software

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Znalecký posudek,  Veřejná zakázka IT, Informační systém pro screeningové programy

Pardubický kraj

Znalecký posudek, Zadávací dokumentace veřejné zakázky

POLICIE ČR

Stanovení hodnoty internetové domény

ROZVOJOVÁ AGENTURA

 PARDUBICKÉHO KRAJE

Znalecký posudek, veřejná zakázka, upgrade a rozšíření dodávky nemocničních informačních systémů (NIS)

ROZVOJOVÁ AGENTURA

 PARDUBICKÉHO KRAJE

Znalecký posudek, technické podmínky veřejné zakázky na Evidenční systém a portál muzejních sbírek

Ministerstvo životního

 prostředí ČR

Odborné vyjádření k nabídce IS EKLIS ve VZ

 

 

Průmysl, obchod, služby

 
   

ATEH Control, s.r.o.,

Znalecký posudek, Ocenění průmyslového práva  k SW

Az-zA holding s.r.o.,

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty firemního know-how

EON a.s.

Znalecký posudek, Veřejná zakázka bez uveřejnění, Dodavatele provozního systému ICT na bázi SAP

ETA a.s.

Analýza podnikových procesů, Organizace a vedení výběrového řízení na dodávku ICT

EED Euro Enterprise

 Development s.r.o.

 

Ocenění hodnoty know-how systému řízení procesů a projektů pro strategické řízení a rozhodování firem

Masný průmysl, a.s. Krásno

Znalecký posudek, Revize výběrového řízení na dodávku ERP systému

PAA Production, s.r.o, Radek Burda,.

Ocenění hodnoty portálu PAA

VSDK, a.s., Petr Maur

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty informačního systému Obchod s drahými kovy

PNEU LB, Luděk Burian

Ocenění eshop - domeny adacpneu.cz, dobry-pneu.cz

Radim Rezek, Brno

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty Informačního systému pro realitní kanceláře

Student-living, s.r.o.

Ocenění hodnoty portálu Studentreality.cz jako nepeněžitého vkladu

Student-living, s.r.o.

Ocenění hodnoty IS Apartmens  jako nepeněžitého vkladu

Škoda Electric, a.s. Plzeň

Znalecký posudek, Veřejná zakázka SW ALM codeBeamer

Škoda Electric, a.s. Plzeň

Znalecký posudek, Veřejná zakázka SW QAC Programming Research

Škoda Electric, a.s. Plzeň

Znalecký posudek, Veřejná zakázka SW MATLAB (Matworks INC).

ŠKODA HOLDING Plzeň

Znalecký posudek, ceny služeb IT

 

 

Informační Technologie

 

 

 

CADservis, s.r.o.

Znalecký posudek, Ocenění firemního know how

CÍGLER SOFTWARE

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty Framework ERP Money

CÍGLER SOFTWARE

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty modul Výroba, ERP Money

CÍGLER SOFTWARE

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty modul Projektové řízení, ERP Money

CÍGLER SOFTWARE

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty modul CRM,  ERP Money

CIO Magazine

články: IS/IT ve strojírenství, O outsourcingu IT

CLEVERADO COMPANY, s.r.o.

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty Informačního systému

CREO77, a.s.

Znalecký posudek, Veřejná zakázka, Dodávka SW a HW

CZERNY, s.r.o.

Znalecký posudek, komu patří zdrojový kód SW aplikace

Develox s.r.o., Praha

Znalecký posudek, Ocenění CMS systému

ELEGIS, s.r.o.

Poradenství, obchod  ICT (ERP SAP,  vlastní SW aplikace řízení průmyslové a stavební výroby)

HANDISCAN,  v.d.

Znalecký posudek, čerpání dotace EU z programu ICT

Kmošek Martin

Ocenění hodnoty internetového portálu www.etiasmedicalinsurance.com

KVNET, s.r.o. Karlovy Vary

Ocenění hodnoty IS KVNET-WORK, Stanovení ceny SW licence

Matula Robert

Znalecký posudek k ochranné známce SW

Mikros, a.s.

Ocenění hodnoty SW AROP, řízení výroby, jako nepeněžitého vkladu

NetGenium s.r.o., Praha

Znalecký posudek, Portál Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)

PC Servis24

Ocenění hodnoty HW

PIKE ELECTRONIC

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty Informačního systému Zdravotní pojišťovny

SATELLITE GLOBALSTAR CZ, s.r.o.

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty know-how

SECURITY DATA DISTRIBUTION, a.s.,

Ocenění hodnoty informačního systému

WebMotion, s.r.o., Praha

Znalecký posudek, Ocenění redakčního systému/CMS

ZONER Software, s.r.o.

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty know-how Zoner Photo Studio W 

ZONER Software, s.r.o.

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty Cloud Computing Zonerama

 

 

Justice,

advokátní kanceláře

 
   

AK Jansa, Mokrý, Otevřel

Vyjádření k problematice "pomlčkové" a "bezpomlčkové" domény

AK JUDr. Jiří Matzner

Znalecký posudek, Ocenění hodnoty informačního systému pro prodej cenin

AK JUDr. Miroslava Kamenická

Konzultace, spor ve věci dodávky IT

Krajský soud v Brně

Revizní znalecký posudek, Spor ve věci implementace a dodávky  informačního systému ICT

Městský soud v Praze I

Znalecký posudek, spor, dodávka IT

Okresní soud ve Vsetíně

Znalecký posudek, hodnota nehmotného majetku a přiznání daně z příjmu

Okresní soud v Karlových Varech

Znalecký posudek, ocenění hodnoty informačního systému jako nehmotného majetku, stanovení výše licenčního poplatku

městký soud v Brně

Porušení autorského práva a práva výkonu majetkových práv k informačnímu systémi

 

 

   

Poznámka::

Převážně znalecké úkony, znalecké posudky, ocenění majetku, poradenství a konzultace v oblasti ICT/podnikové informatiky.  Další informace poskytneme na vyžádání.

 

 

 

www.znalec-it.cz, 2004-2021

Ing. Jan Krestýn, Brno, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, tel.: +420 602 773 396