poradenství, konzultace 

 

Nezávislé poradenské a konzultační služby v oblasti informačních technologií pro uživatele i dodavatele IT.

Podpora realizace záměrů a cílů, řešení aktuálních otázek, výzev a rozhodování v oblasti IT potřeb.

 

IT consulting

 

 

 

 

Služby pro  uživatele IT

 

služby pro dodavatele IT

 

 

 

Poradenská a konzultační činnost k produktům, službám a postupům IT 

Identifikace podnikových potřeb v oblasti IT, Informační strategie podniku, architektura IS/IT, návrh/doporučení řešení IS/IT,.. 

Poskytování znalostí a informací o trhu IT, přehled produktů a dodavatelů IS/IT

Výběrová řízení, veřejné zakázky (poptávkové/zadávací dokumenty, organizace, hodnocení nabídek a dodavatelů, doporučení managementu, atp.). 

Veřejné zakázky podle Zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách

Příprava smluv, hodnocení smluv, revize smluv na návrh a dodávky produktů a služeb IT

Podpora řízení projektů IT, audit projektů IT

Podpora při právních sporech, zpracování znaleckých posudků, oceňování a odhady, poradenství a konzultace ...

 

Podpora obchodních aktivit, Analýzy a monitorování trhu IT,  podnikové/obchodní strategie

Podpora obchodních příležitostí

Podpora ve výběrových řízeních, vč. veřejných zakázek

Nabídky, příprava prezentací

Koncepty řešení, Implementační analýzy, studie ...

Příprava smluv, hodnocení smluv, revize smluv na návrh a dodávky produktů a služeb IT

Stanoveni ceny/hodnoty SW produktů a služeb

Podpora IT projektů, Podpora řízení projektů IS/IT

Podpora při právních sporech, zpracování znaleckých posudků, oceňování a odhady, ...

 

 

 

www.znalec-it.cz, 2004-2021

Ing. Jan Krestýn, Brno, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, tel.: +420 602 773 396