Fokus

 

 

 

 

 

Znalecké a poradenské služby pro uživatele a dodavatele IT

 

Řešení IT potřeb, problémů, nebo sporů z věcného a právního  hlediska

Otázky softwarového, autorského, doménového a internetového práva

SW aplikace, databáze, web, podniková řešení  ICT

Oceňování hodnoty nehmotného majetku, nehmotných aktiv

Nezávislé poradenství, konzultace

 

soudní znalec a spolupracovníci  

Ceny, oceňování hodnoty majetku

Poradenství, konzultace

 

Soudní znalec   Znalecká oprávnění od 1995

 

Soudní znalec jmenovaný Krajským soudem v Brně v roce 1995. v oboru:

 

1) kybernetika, odvětví výpočetní technika, se specializací informační technologie, informační systémy - podniková řešení, aplikační software

2) ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na informační technologie  

   

Komparativní

 

výhody

 

Kancelář soudního znalce - 25 let znalectví a poradenství

Dlouholetá odborná a manažerská praxe, znalosti, a zkušenosti v oblasti vývoje, implementace, projektového řízení podnikových řešení ICT a obchodu

Znalost trhu IT (produkty, služby, dodavatelé, Best Practices,...)

Know-how, osvědčené postupy, metodologie, výsledky, reference

Nezávislost, nejsme propojeni na žádné subjekty působící na trhu IT

Synergie IT znalectví a IT poradenství.

Kancelář znalce: Tým, spolupracovníci, znalci a odborníci v oboru IT, ekonomiky,  managementu a práva.

Příznivé ceny služeb oproti větším znaleckým, nebo poradenským firmám

Klienti, zákazníci: Uživatelé a dodavatelé IT, státní a veřejná správa, fyzické a právnické osoby - menší až velké firmy, policie,  justice, advokátní kanceláře, ....

Vybrané reference

 

 

 

 

www.znalec-it.cz, 2004-2021

Ing. Jan Krestýn, Brno, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, tel.: +420 602 773 396