Ceny služeb

 

   
Ceny dohodou Cena služeb (odměna znalci) je vždy sjednána předem dohodou v rámci objednávky, nebo  smlouvy. 

Hodinové sazby od 700 Kč podle druhu a náročnosti práce, charakteru a rozsahu zakázky (konzultace, znalecký posudek,  jednorázová, krátkodobá, nebo dlouhodobější zakázka, nebo spolupráce, atp.).Nejsme plátci DPH.

   

Znalectví., Znalecké úkony

a) Státní správa

 

Cena je stanovena Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti k zákonu ČR č. 37/1967

 

b) Právnické a fyzické osoby

 

Cena písemného znaleckého posudku je odvislá od složitosti a pracnosti splnění znaleckého úkonu a je vždy sjednána předem dohodou.

 

 

Poradenství, konzultace

Ceny po vzájemné dohodě formou:

 

a) Pevná cena (Fix Time, Fix Price)

 

nebo

 

b) Cena podle skutečně vynaložené práce a ostatních nákladů (Time and Materials)

   

 

Naše ceny jsou příznivější oproti obvyklým cenám znaleckých a poradenských firem.

 

 

 

 

www.znalec-it.cz, 2004-2021

Ing. Jan Krestýn, Brno, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, tel.: +420 602 773 396