znalec iT

 

 

 

 

 

kancelář soudního znalce v oboru informační technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Krestýn, Úvoz 61, 602 00 Brno, tel.: +420 602 773 396, mail: j.krestyn@znalec-it.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Působíme více než 20 let v oblasti znalectví a poradenství. Máme stovky kontaktů, klientů a řadu úspěšných význačných referencí. Zakladatelem a jednatelem je Ing. Jan Krestýn, soudní znalec od 1995. Spolupracovníci kanceláře - znalci a odborníci v oboru IT, právo, ekonomika. Pro jednotlivé případy sestavíme kompetentní tým

 

 

Naše mise: Pomáhat řešení IT potřeb a problémů z věcného a právního hlediska

 

 

 

Obor:

1) Kybernetika, odvětví výpočetní technika se specializací informační technologie,  ICT,

2) Ekonomika, odvětví ceny  a odhady více

Specializace: primárně (ne výlučně) na podnikovou informatiku, ICT, na případy spadající do oblasti softwarového, autorského, doménového a internetového práva.

 

 

 

 

Služby

 

 

 

 

Fokus

 

Primárně (ne výlučně) jsme zaměřeni na podnikovou informatiku / ICT, softwarové, autorské, doménové a internetové právo.

 

Předmět služeb:

Software, Řešení ICT, Databáze, Internetové domény, Web aplikace, IT Produkty a  služby, Know-how, Veřejné zakázky, Výběrová řízení, Smlouvy, Plnění smluv, Dodávky a Projekty IT, Ceny, Spory, ..., atd.

Zákazníci, reference: Státní a veřejná správa, menší až velké firmy, justice, policie, advokátní kanceláře, fyzické osoby, uživatelé i dodavatelé IT. 

 

 

   

 

Konkurenční výhody - Co nás charakterizuje

Dlouholeté odborné a manažerské znalosti a praxe  v oblasti vývoje, obchodu, implementace SW aplikací, řízení projektů ICT v renomovaných firmách

Know-how, osvědčené uznávané postupy, metodologie, zkušenosti, výsledky, reference

Znalosti firemních procesů, podnikatelských a IT potřeb, podnikového managementu a  ekonomiky

Znalost trhu IT (produkty, služby, dodavatelé, pozice na trhu, obchodní podmínky, ceny,   ...)

Nezávislost, nepodjatost, nejsme propojeni na žádný subjekt působící na trhu IT

Reference , přenášíme know-how, znalosti a zkušenosti na naše zákazníky

Ceny našich služeb jsou příznivější oproti obvyklým cenám znaleckých a poradenských firem ceny našich služeb

Garantujeme výsledky našich služeb, posudků, expertiz a dalších úkonů z pozice soudního znalce

 

Ú

www.znalec-it.cz, 2004-2017, Ing. Jan Krestýn, Úvoz 61, 602 00 Brno, tel.: +420 602 773 396, mail: j.krestyn@znalec-it.cz

Jak nás vidí                Evidence znalců                       map