IT Znalectví a poradenství

 

Znaleckou a poradenskou činnost uplatňujeme v procesu aplikace práva, při dokazování ve všech druzích řízení před občanskoprávními, trestními a správními soudy, před správními orgány, v rozhodčím řízení a v dalších typech právních procedur.

 

 

Znalecká oprávnění od roku 1995

 

 

Kybernetika, odvětví výpočetní technika se specializací informační technologie,  aplikační software, ICT 

Ekonomika, odvětví ceny  a odhady

 

Služby

 

 Znalecké posudky

  Oceňování hodnoty majetku

  Poradenství

 

Fokus

Primárně (ne výlučně) jsme zaměřeni na podnikovou informatiku / ICT, softwarové, autorské, doménové a internetové právo. Pro každý případ sestavíme kompetentní tým. Garantujeme výsledky našich služeb, posudků, expertiz a dalších úkonů z pozice soudního znalce

 

Předmět znaleckých a poradenských úkonů:

Software, Řešení ICT, Databáze, Internetové domény, Web aplikace, IT Produkty a  služby, Know-how, Veřejné zakázky, Výběrová řízení, Smlouvy, Plnění smluv, Dodávky a Projekty IT, Ceny, Spory, ..., atd.

 

Charakteristika

Dlouholeté odborné a manažerské znalosti a praxe  v oblasti vývoje, obchodu, implementace SW aplikací, řízení projektů ICT.

Know-how, osvědčené uznávané postupy, metodologie, zkušenosti, výsledky, reference

Znalosti firemních procesů, podnikatelských a IT potřeb, podnikového managementu a  ekonomiky

Znalost trhu IT (produkty, služby, dodavatelé, pozice na trhu, obchodní podmínky, ceny,   ...)

Nezávislost, nepodjatost, nejsme propojeni na žádný subjekt působící na trhu IT

Reference

Přenášíme know-how, znalosti a zkušenosti na naše zákazníky

Ceny našich služeb jsou příznivější oproti obvyklým cenám znaleckých a poradenských firem ceny našich služeb

 

Zákazníci, reference

 

Státní a veřejná správa, menší až velké firmy, justice, policie, advokátní kanceláře, fyzické osoby, uživatelé i dodavatelé IT.  vybrané znalecké reference  

 

www.znalec-it.cz, 2004-2016, Ing. Jan Krestýn, Úvoz 61, 602 00 Brno, tel.: +420 602 773 396, mail: j.krestyn@znalec-it.cz

Jak nás vidí                                      Evidence znalců