Kancelář soudního znalce IT

 

 

Znalecká oprávnění

SLUŽBY

Znalecké posudky

Oceňování a odhady

Vybrané reference

Otázky a odpovědi

 
 

Zakladatelem a jednatele kanceláře je Jan Krestýn, dlouholetý pracovník v oblasti IT (cv) a soudní znalec. Spolupracovníci  znalci a odborníci v oboru IT, ekonomika  a právo.

Znalecká oprávnění

1) 1995 obor kybernetika, odvětví výpočetní technika, specializace informační technologie,  2) 2003 obor ekonomika, odvětví ceny a odhady

     
    Naše služby a komparativní výhody

 

 

 

Více než 20 let poskytujeme znalecké a poradenské práce a služby, synergii IT znalectví a IT poradenství.

 

Dlouholetá odborná a manažerská praxe, znalosti, dovednosti a zkušenosti v oblasti vývoje, implementace a řízení ICT.

Znalost trhu IT (produkty, služby, dodavatelé, Best Practices,...)

Know-how, osvědčené postupy, metodologie, výsledky, reference

Specializace ICT (podniková informatika, business solutions)

Nenabízíme jen obvyklé znalecké úkony a konsulting, nabízíme řešení

Nezávislost, nejsme propojeni na žádné subjekty působící na trhu IT

Přenášíme naše know-how, znalosti a zkušenosti na naše klienty

Mlčenlivost a ochrana informací z pozice slibu znalce

Příznivé ceny služeb oproti větším znaleckým, nebo poradenským firmám

 

 

 

Fokus

 

 

 

Primárně (ne výlučně)  jsme zaměřeni na ICT. Mezi naše zákazníky patří uživatelé a dodavatelé IT, státní a veřejná správa, fyzické a právnické osoby - menší až velké firmy, policie,  justice, advokátní kanceláře, ....

Specializace: na případy spadající do oblasti softwarového, autorského, doménového a internetového práva., Aplikační software, Řešení ICT, Databáze, Internetové domény, Web aplikace, IT Produkty a  služby, Know-how, Veřejné zakázky, Výběrová řízení, Smlouvy, Plnění smluv, Dodávky a Projekty IT, Ceny, Spory, ..., atd.

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás pro další informace:

Úvoz 61, 602 00 Brno, tel.: +420 602 773 396, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, www.znalec-it.cz, 2004-2017

 

Jak nás vidí              Evidence znalců