Řešení  IT potřeb a problémů

 

z věcného a právního hlediska

 

 

 

Jan Krestýn soudní znalec od 1995

& spolupracovníci, znalci a odborníci v oboru IT, ekonomika  a právo

Služby

 

 

Znalecké posudky, oceňování hodnoty majetku, poradenství, konzultace

Více než 20 let poskytujeme znalecké a poradenské práce a služby.

 

 

 

 

Fokus

 

 

 

Primárně (ne výlučně)  jsme zaměřeni na ICT. Mezi naše zákazníky patří uživatelé a dodavatelé IT, státní a veřejná správa, fyzické a právnické osoby - menší až velké firmy, policie,  justice, advokátní kanceláře, ....

Specializace: na případy spadající do oblasti softwarového, autorského, doménového a internetového práva., Aplikační software, Řešení ICT, Databáze, Internetové domény, Web aplikace, IT Produkty a  služby, Know-how, Veřejné zakázky, Výběrová řízení, Smlouvy, Plnění smluv, Dodávky a Projekty IT, Ceny, Spory, ..., atd.

 

 

 

Komparativní výhody

 

 

Dlouholetá odborná a manažerská praxe, znalosti, dovednosti a zkušenosti v oblasti vývoje, implementace a řízení ICT.

Znalost trhu IT (produkty, služby, dodavatelé, Best Practices,...)

Know-how, osvědčené postupy, metodologie, výsledky, reference

Specializace ICT (podniková informatika, business solutions)

Nenabízíme jen obvyklé znalecké úkony,, nabízíme řešení

Nezávislost, nejsme propojeni na žádné subjekty působící na trhu IT

Přenášíme naše know-how, znalosti a zkušenosti na naše klienty

Synergie IT znalectví a IT poradenství.

Mlčenlivost a ochrana informací z pozice slibu znalce

Příznivé ceny služeb oproti větším znaleckým, nebo poradenským firmám

Reference

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás pro další informace:

Úvoz 61, 602 00 Brno, tel.: +420 602 773 396, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, www.znalec-it.cz, 2004-2017

 

Jak nás vidí              Evidence znalců