znalec iT

Jan Krestýn,  Kancelář soudního znalce IT, Znalectví a poradenství v oboru informační  Technologie a ekonomika

Úvoz 61, 602 00 Brno, tel.: +420 602 773 396, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, www.znalec-it.cz

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář soudního znalce IT Jan Krestýn patří k vyhledávaným  znalcům  v oboru informační  technologie  a ekonomika

Jan Krestýn, zakladatel a jednatel kanceláře byl jmenován znalcem Krajským soudem v Brně v roce1995, CV

Společníci a spolupracovníci: znalci a odborníci v oboru IT, právo, ekonomika

Působíme více než 20 let v oblasti znalectví a poradenství IT vybrané reference

 

OBOR, zaměření

1) Kybernetika, odvětví výpočetní technika se specializací informační technologie,  ICT,

2) Ekonomika, odvětví ceny  a odhady více

 

 

SLUŽBY

znalectví a poradenství

Znalecké posudky      

Oceňování hodnoty majetku        

Poradenství, konzultace 

   
FOKUS

Primárně (ne výlučně)  zaměření na podnikovou informatiku / ICT. Specializace: na případy spadající do oblasti softwarového, autorského, doménového a internetového práva.

   
Zákazníci, reference:

Státní a veřejná správa, menší až velké firmy, justice, policie, advokátní kanceláře, fyzické osoby, uživatelé i dodavatelé IT. 

   
Předmět služeb:

Software, Řešení ICT, Databáze, Internetové domény, Web aplikace, IT Produkty a  služby, Know-how, Veřejné zakázky, Výběrová řízení, Smlouvy, Plnění smluv, Dodávky a Projekty IT, Ceny, Spory, ..., atd.

   
Konkurenční výhody

Dlouholeté odborné a manažerské znalosti a praxe  v oblasti vývoje, obchodu, implementace SW aplikací, řízení projektů ICT v renomovaných firmách

Know-how, osvědčené uznávané postupy, metodologie, zkušenosti, výsledky, reference

Znalosti firemních procesů, podnikatelských a IT potřeb, podnikového managementu a  ekonomiky

Znalost trhu IT (produkty, služby, dodavatelé, pozice na trhu, obchodní podmínky, ceny,   ...)

Nezávislost, nepodjatost, nejsme propojeni na žádný subjekt působící na trhu IT

Reference , přenášíme know-how, znalosti a zkušenosti na naše zákazníky,

Máme stovky kontaktů, klientů a řadu úspěšných význačných referencí.

 

Ceny našich služeb jsou příznivější oproti obvyklým cenám znaleckých a poradenských firem ceny našich služeb

Garantujeme výsledky našich služeb, posudků, expertiz a dalších úkonů z pozice soudního znalce

   

MISE: 

Pomáhat řešení IT potřeb a problémů z věcného a právního hlediska

 

 

Ú

 

 

Kontaktujte nás pro další informace:

Ing. Jan Krestýn, Úvoz 61, 602 00 Brno, tel.: +420 602 773 396, mail: j.krestyn@znalec-it.cz, www.znalec-it.cz, 2004-2017

Jak nás vidí    

               Evidence znalců                       map